Wikia


Een Time Match is een mode in Super Smash Bros. voor een Brawl. Bij een Time Match is het de bedoeling om zoveel mogelijk punten te hebben voor dat de tijd om is. Je krijgt punten door iemand te KO'en, je verliest punten door geKO'd te worden of door zelfmoord te plegen. Het tijdsliemiet kun je zelf instellen. De gene die op het eind de meeste punten heeft wint de ronde.